trekking tours

October 2016

Ta Nang- Phan Dung trekking

October 19, 2016

Hướng dẫn trekking Tà Năng – Phan Dũng 1,5 ngày Mặc dù mình viết bài này rất kỹ, tuy nhiên đã có nhóm từng lạc ở cung đường này 5 [...]

Mai Chau- Hang Kia Trek

October 2, 2016

Day 1: Hanoi – Mai Chau – Hang Kia Village (L/D) Pick up at your hotel at 7:30 am and leave Hanoi for Mai Chau,when arrival in Mai Chau we will pick up our local guide [...]
WhatsApp chat